GÜNDEM (Medya90) - |

Türkiye Aile Meclisi, hükümete dilekçe gönderdi

 

Türkiye Aile Meclisi, hükümete dilekçe gönderdi

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Âdem Çevik, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesinin ardından bilgi edinmek için hükümet yetkililerine dilekçe yazdı.
Türkiye Aile Meclisi Başkanı Âdem Çevik, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesinin ardından gelinen nokta ve bundan sonraki gelişmelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için hükümet yetkililerine dilekçe yazdı. Türkiye Aile Meclisi, 20 Mart 2021 tarihinde resmi Gazetede yayımlanan karar ile iptal Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararı sonrasında devam eden süreç ile ilgili bilgi almak için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı hem de TBMM, diyanet, aile bakanlığı, eğitim bakanlığı gibi çok sayıda bakanlığa dilekçe gönderdi. Söz konusu dilekçe ve mektupta, şu sorulara yer verildi: 1 Cumhurbaşkanımız, 20 Mart 2021 tarihinde, 3718 Sayılı kararı ile "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen AB sözleşmesinden çekildiğimizi açıkladı. Yetkililer çekilme gerekçelerinin bir kısmını açıkladılar. Bu çerçevede, yapılan bir çalışma var mı? Geri çekilme açıklamasından sonra, AB nezdinde bir girişim, ya da AB’den bir geri dönüş oldu mu? 2. Yapılacak yeni bir çalışma, planlanmış atılacak bir adım var mı? 3. GREVIO'ya çekildik mi? GREVIO'daki Türkiye temsilcisi geri çekildi mi? GREVİO Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu mu? 4. Pasaportlardaki ve nüfus cüzdanlarındaki cinsel deneyim, yönelim ve tercih şeklinde cinsel kimlik olarak kendini tanımlama anlamına gelen ve 'Toplumsal Cinsiyet Kimliği' olarak ifadesini bulan GENDER tanımı iptal edilecek mi? 5. 10 yıldır uygulanmakta olan cinsiyetsiz, ailesiz ve ahlaksız toplum projelerinin travmalarına karşı ihya inşa için neler yapılacak? 6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti maskesiyle eşcinsellik teşviklerine dur denilecek mi? Sapıklığı Sapkınligi savunmak yasaklanacak mi? Pedofili sapıklığını teşvik eden LGBTİQP dernekleri kapatılacak mı? Mal varlıklarına el konulacak mi? 7. Bu anlamda yerel Merkezi Hükümet ve Yerel yönetimlerin İnsan Hakları birimlerinde toplumsal cinsiyet kimliği beyanı ile ilgili düzenlemeler kaldırılacak mı? 8. İstanbul Sözleşmesindeki bir çok hükmü içinde barındıran 6284 Saylı yasada yapılacak değişikliklerle ilgili bir çalışma ve takvim var mı? Bu konuda nasıl bir yol izlenecek ve değişiklik öngörülen maddeler neler? 9. 6251’in ve dayatması 6284'ün uygulamalarına yönelik olarak öncelikle ele alınacak yakınmalar konusunda yapılan bir çalışma var mı? Öncelikli olarak ele alınacak yakınma konuları neler? 10. Bu sözleşmeye atıf yapılarak uygulamaya yönelik, ETCEP örneğinde olduğu gibi yapılan çalışmalar, Yönetmelik, genelge ve Tamimlerle, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar ve örgütlenmeler konusunda bir çalışma yapıldı mı? Bu faaliyetler askıya alındı mı? GREVIO raporlarına göre gerçekleştirilen yasal süreçler ve genelgeler geri çekildi mi? ŞÖNİM kişisel verileri hâlâ paylaşmaya devam ediyor mu? 11. Bu konularda STK ve Medya'ya bilgilendirme yapılacak mı ve çalışmalarla ilgili STK’larla bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılacak mı? Katılım için başvuru adresi ne olacak? Şu ana kadar bu anlamda Üniversiteler ve STK’lardan gelen görüşler var mı? 12. Hemen hemen İstanbul Sözleşmesi ile aynı muhtevaya sahip BM CEDAW sözleşmesi ile ilgili bir karar var mı? 13. Yaklaşık olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili benzer muhtevaya sahip, Çocuklara yönelik, Lanzarote Sözleşmesi'nden geri çekilmemizle ilgili bir çalışma var mı? Dilekçede, "Biz Türkiye Aile Meclisi ve Bileşenleri olan bir STK Platformu olarak gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmak, toplum hafızasındaki suali mukadderler doğrultusunda çevremizi doğru bilgilendirmek, ortak geleceğimiz adına, yapılacak çalışmalara katkı sağlamak adına, yukarıdaki sorular ve bu arada sormadığımız ama bilgi edinmemizde fayda olan konularda bilgi talep ediyoruz. Bu bilgilendirme, bundan sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde süreklilik arz etmesi tercihimizdir." denildi. Dilekçenin gönderildiği kurumlar: TBMM Başkanlığı, Diyanet Başkanlığı, Aile Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, KDK Başkanlığı, TİHEK Başkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM Karma Komisyonu, TBMM Kefek Komisyonu. (İlkha)
Türkiye Aile Meclisi Başkanı Âdem Çevik, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesinin ardından bilgi edinmek için hükümet yetkililerine dilekçe yazdı.

Türkiye Aile Meclisi Başkanı Âdem Çevik, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesinin ardından gelinen nokta ve bundan sonraki gelişmelerle ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi edinmek için hükümet yetkililerine dilekçe yazdı.
Türkiye Aile Meclisi, 20 Mart 2021 tarihinde resmi Gazetede yayımlanan karar ile iptal Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesinden çekilmesi kararı sonrasında devam eden süreç ile ilgili bilgi almak için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı hem de TBMM, diyanet, aile bakanlığı, eğitim bakanlığı gibi çok sayıda bakanlığa dilekçe gönderdi.

Söz konusu dilekçe ve mektupta, şu sorulara yer verildi:

1 Cumhurbaşkanımız, 20 Mart 2021 tarihinde, 3718 Sayılı kararı ile "İstanbul Sözleşmesi" olarak bilinen AB sözleşmesinden çekildiğimizi açıkladı. Yetkililer çekilme gerekçelerinin bir kısmını açıkladılar. Bu çerçevede, yapılan bir çalışma var mı? Geri çekilme açıklamasından sonra, AB nezdinde bir girişim, ya da AB’den bir geri dönüş oldu mu?

2. Yapılacak yeni bir çalışma, planlanmış atılacak bir adım var mı?

3. GREVIO'ya çekildik mi? GREVIO'daki Türkiye temsilcisi geri çekildi mi? GREVİO Türkiye’deki faaliyetlerini durdurdu mu?

4. Pasaportlardaki ve nüfus cüzdanlarındaki cinsel deneyim, yönelim ve tercih şeklinde cinsel kimlik olarak kendini tanımlama anlamına gelen ve 'Toplumsal Cinsiyet Kimliği' olarak ifadesini bulan GENDER tanımı iptal edilecek mi?

5. 10 yıldır uygulanmakta olan cinsiyetsiz, ailesiz ve ahlaksız toplum projelerinin travmalarına karşı ihya inşa için neler yapılacak?

6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti maskesiyle eşcinsellik teşviklerine dur denilecek mi? Sapıklığı Sapkınligi savunmak yasaklanacak mi? Pedofili sapıklığını teşvik eden LGBTİQP dernekleri kapatılacak mı? Mal varlıklarına el konulacak mi?

7. Bu anlamda yerel Merkezi Hükümet ve Yerel yönetimlerin İnsan Hakları birimlerinde toplumsal cinsiyet kimliği beyanı ile ilgili düzenlemeler kaldırılacak mı?

8. İstanbul Sözleşmesindeki bir çok hükmü içinde barındıran 6284 Saylı yasada yapılacak değişikliklerle ilgili bir çalışma ve takvim var mı? Bu konuda nasıl bir yol izlenecek ve değişiklik öngörülen maddeler neler?

9. 6251’in ve dayatması 6284'ün uygulamalarına yönelik olarak öncelikle ele alınacak yakınmalar konusunda yapılan bir çalışma var mı? Öncelikli olarak ele alınacak yakınma konuları neler?

10. Bu sözleşmeye atıf yapılarak uygulamaya yönelik, ETCEP örneğinde olduğu gibi yapılan çalışmalar, Yönetmelik, genelge ve Tamimlerle, kamu kurumlarında ve yerel yönetimlerde yapılan çalışmalar ve örgütlenmeler konusunda bir çalışma yapıldı mı? Bu faaliyetler askıya alındı mı? GREVIO raporlarına göre gerçekleştirilen yasal süreçler ve genelgeler geri çekildi mi? ŞÖNİM kişisel verileri hâlâ paylaşmaya devam ediyor mu?

11. Bu konularda STK ve Medya'ya bilgilendirme yapılacak mı ve çalışmalarla ilgili STK’larla bilgilendirme ve istişare toplantıları yapılacak mı? Katılım için başvuru adresi ne olacak? Şu ana kadar bu anlamda Üniversiteler ve STK’lardan gelen görüşler var mı?

12. Hemen hemen İstanbul Sözleşmesi ile aynı muhtevaya sahip BM CEDAW sözleşmesi ile ilgili bir karar var mı?

13. Yaklaşık olarak İstanbul Sözleşmesi ile ilgili benzer muhtevaya sahip, Çocuklara yönelik, Lanzarote Sözleşmesi'nden geri çekilmemizle ilgili bir çalışma var mı?

Dilekçede, "Biz Türkiye Aile Meclisi ve Bileşenleri olan bir STK Platformu olarak gelişmeler konusunda bilgi sahibi olmak, toplum hafızasındaki suali mukadderler doğrultusunda çevremizi doğru bilgilendirmek, ortak geleceğimiz adına, yapılacak çalışmalara katkı sağlamak adına, yukarıdaki sorular ve bu arada sormadığımız ama bilgi edinmemizde fayda olan konularda bilgi talep ediyoruz. Bu bilgilendirme, bundan sonra yapılacak çalışmaları da kapsayacak şekilde süreklilik arz etmesi tercihimizdir." denildi.

Dilekçenin gönderildiği kurumlar: TBMM Başkanlığı, Diyanet Başkanlığı, Aile Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, KDK Başkanlığı, TİHEK Başkanlığı, TBMM Dilekçe Komisyonu, TBMM Karma Komisyonu, TBMM Kefek Komisyonu. (İlkha)

Habere ifade bırak !
Haberle İlişkili Makale
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve medya90.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.