SİYASET (Medya90) - |

Sorunların Üstesinden Gelecek Tek Parti Adalet ve Birlik Partisidir

 

Sorunların Üstesinden Gelecek Tek Parti Adalet ve Birlik Partisidir

Adalet birlik partisi olarak bütçe açığı konusunda yönetime gelir gelmez tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gereksiz bina kiralamaları, ithal araçların satın alınmasını ve bu araçların kiralamaları yasaklayacağız. Tamamen yerli araçlara yönleneceğiz,
ADALET BİRLİK PARTİSİ BASIN BÜLTENİ Türkiye ekonomisinin bugünkü temel ekonomik sorunları düşük büyüme oranı ( mevcut hükümet tarafından yüksek gösterilse de gerçeklerin farklı olduğu toplumda kabul görmektedir) , yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı, yüksek enflasyon, yüksek oranlı dış finansman ihtiyacı, vergi yapısının bozukluğu, düşük tasarruf oranları olarak kısaca özetlenebiliriz. Sizlere başlıklar halinde ifade ettiğimiz sorunlar kronik hale gelmiş olup dönemsel olarak iyileşmeler gösterse bile mevcut hükümet ve geçmiş hükümetler tarafından sorunların temeline inilip çözüm üretilmemiştir. Şimdi sorunları tek tek ele alıp partimizin bu sorunlar karşısında üreteceği çözümler nelerdir ve bu kronik hasatlıktan nasıl kurtulacağını açıklayacağım. Bize göre Az önce belirtmiş olduğumuz sorunlardan en önemlisi cari açıktır. Carı açık yani başka bir ifade ile  dış ticaret açığı  , Peki nedir dış ticaret açığı : ülkemizin  ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olmasına cari açık denmektedir.. Cari acık hükümetler tarafından kısa vadede çeşitli yöntemlerle finanse edilebilse bile uzun vadede ekonomi üzerinde büyük sorun teşkil edecek en önemli konudur. Yüksek cari acık döviz kurları üzerinde ciddi baskı yaparak ekonominin zayıf karnını oluşturur.   Cari acık nedeni ile kurlar da oluşacak baskı ekonomik istikrarı bozarak enflasyon oluşturmaktadır. Peki Adalet Birlik Partisi olarak bu sorunu nasıl çözeceğiz şimdi bunların en önemli üçünü maddeler halinde açıklayayım. İlk üç sorun çözüldüğü zaman diğer sorunlar kendiliğinden çözüme ulaşmaktadır. Türkiye ekonomisinde cari açığın en temel nedeni yüksek enerji ve ara mal ithalatıdır. Bu sorun son 50 yılın en önemli sorunlarından biri olmasına rağmen hiçbir hükümet tarafından çözüm üretilememiş ve ekonomik istikrarsızlığın temel taşlarından biri olmuştur. Adalet birlik partisi olarak ara mal ithal ettiğimiz tüm sektörlerde yatırımcılara yüksek teşvik oranları ile(arsa, yatırım, vergi, SSK vb.)  bu sektörlerde ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayarak bu ürünlerdeki ithalat oranımızı düşüreceğiz. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak enerji kaynaklarına yöneleceğiz .(örneğin var olan hükümetin aksine elektrikli araçlar da ÖTV oranını sıfıra çekerek  bu alanda hızlı alt yapı yatırımları ile petrol türevi ürünlerin ithalatında ciddi bir azalma sağlayacağız, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve diğer yerli enerji kaynaklarının yüksek oranda kullanımını sağlayarak enerji ithalatını azaltacağız. Son yıllarda carı açık üstünde büyük etkisi olan tarım, hayvancılık faaliyetleri üretilen kötü politikalar sayesinde ülkemizde bitme noktasına gelmiştir. tarımsal ürünlerde yaptığımız ithalatla Avrupa ve Amerika çiftçisini zengin ederken  ülkemizden yüksek miktarda döviz çıktısına neden olunmaktadır. Biz adalet birlik partisi olarak çiftçinin kullandığı su, elektrik, mazot, gübre ve tüm tarımsal ilaçlardan vergi oranını 0 indirerek ve bunları hibe olarak vererek çiftçinin maliyetlerini azaltarak verimliliğini arttıracağız. Bölgesel ekim planlamaları yaparak çiftçinin önünü görmesini sağlayacağız. Düşen maliyetler ve artacak karlılık sayesinde Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılıktan kurtartarak net tarım ihracatçısı haline getireceğiz. Dolayısıyla birçok kişi bu alanda istihdam edilerek işsizliğin azalmasına da katkıda bulunarak çiftçiyi yeniden milletin efendisi haline getireceğiz. Adalet Birlik Partisi olarak şunun farkındayız tarımda dışa bağımlılık sadece cari acık meselesi olmayıp aynı zamanda milli güvenlik meselesidir. İkinci sırada bütçe açığı gelmektedir yani gelirin giderden fazla olması. Türkiye ekonomisine bakacak olursak kamuda israfın yüksek olması, verimsiz yatırımlar bu açığın nedenlerini oluşturmaktadır. Yanlış yapılan yatırımlar, eksik fizibilite ve siyasi popülarite adına yapılan israflar bütçede ve ekonomide istikrarı bozmaktadır. Bütçe açığının diğer bir nedeni vergi yapısının bozukluğu nedeniyle yeterli vergi toplanamamasıdır (bu konuyu ayrı başlık halinde inceleyeceğiz) . Adalet birlik partisi olarak bütçe açığı konusunda yönetime gelir gelmez tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gereksiz bina kiralamaları, ithal araçların satın alınmasını ve bu araçların kiralamaları yasaklayacağız. Tamamen yerli araçlara yönleneceğiz, verimsiz çalışma saatleri düzenleyeceğiz. Kamunun lüks ve verimsiz yatırım ve harcamalarını ciddi bir planlama ile düzenleyerek bütçenin gider kalemlerinde tasarruf sağlayacağız. Kamu ihale yasasını şeffaf ve hesap verilir hale getirerek kamu yatırımlarının en kaliteli ve düşük bütçelerle yapılmasını sağlayacağız. Yap işlet devret modelinin ömrü bitmiştir bu model bütçe üzerinde altından kalkılamaz yükler oluşturmakta ve bütçe açığının en önemli nedenlerinden biri haline olmuştur ülkemizde bu modelle yapılan yatırımlar kamunun yararı yerine bir avuç müteahhitti zengin etmektedir. Adalet birlik partisi olarak kamu kaynaklarından finanse edilen yatırım modeline geçeceğiz. 3- üçüncü en büyük sorunumuz vergi sistemindeki bozukluk nedeniyle vergisel adaletin sağlanamaması ve dolayısıyla yeterli ve adil bir vergi toplanamamasıdır. Herkesin bildiği gibi ülkemizde vergilerin büyük kısmı dolaylı vergiler olarak toplanmaktadır ( ÖTV, KDV, stopaj vb. gibi ) bu ise çoğu alanda çifte vergilendirmeye neden olmuştur ve vergi sisteminin adil olma ilkesini bozmuştur. Adalet birlik partisi olarak vergi sistemini değiştirerek net gelir üzerinden beyan ile vergi toplayacağız yani çalışanların maaşından vergi kesmeyeceğiz herkes maaşını bürüt olarak yatacak ay içinde yaptığı harcamaları düştükten sonra net kazanç üzerinden vergi bayan edecektir (kısaca açıklayacak olursak 4000 TL bürüt maaş alan bir çalışanın eline ortalama 1200 TL vergi kesildikten sonra 2800 TL net maaş geçmektedir. Ay içinde yaptığı harcamalarla KDV, ÖTV vb. gibi vergilerle maaşının %70 vergi olarak geri alınmaktadır) tüm menkul ve gayrimenkul gelirlerde vergi kaçağını önlemek için gerçek beyan usulü getirilecek bu alanlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ciddi para ve hapis cezalar uygulanarak ve vergi kaybı önlenecek ve caydırıcılık sağlanacaktır. %90 üstü yerliliğe sahip ürünlerde ÖTV oranı 0 a indirilerek yerli üretim ve tüketim desteklenecektir. İthal ürünlerde ise ihtiyaç derecesine göre artan oranlı ÖTV uygulanacaktır. Şahıslar için yapacağımız yukarıdaki reformlar yanında şirket için kurumlar vergi oranı %15 çekilecek ve bu alanda vergi ile ilgili hiçbir af ve yapılandırma yapılmamak üzere ciddi denetimler ve cezalar uygulanarak vergi geliri artırılacaktır. Az önce ifade etmiş olduğumuz 3 maddelik sorun Türkiye ekonomisinde ki en önemli sorunlardır. Bu sorunların çözümü e kavuşması ile birlikte Piyasalarda oluşacak öngörülebilirlik sayesinde enflasyonu düşürecek, yatırım iklimini iyileşecek, dış finansman ihtiyacı ortadan kaldırılacaktır. Ekonomik alanda yapacağımız bu reformları yargı, adalet, eğitim sisteminde yapacağımız reformlar ekonomik istikrarın en büyük destekçisi olacaktır. VAR OLAN SORUNLARIN ÜSTESİNDEN EN KISA SÜREDE GELECEK, ÜLKEYİ HUZUR VE REFAH ÜLKESİ HALİNE GETİREBİLECEK TEK PARTİ ADALET BİRLİK PARTİSİDİR.
Adalet birlik partisi olarak bütçe açığı konusunda yönetime gelir gelmez tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gereksiz bina kiralamaları, ithal araçların satın alınmasını ve bu araçların kiralamaları yasaklayacağız. Tamamen yerli araçlara yönleneceğiz,

ADALET BİRLİK PARTİSİ BASIN BÜLTENİ

Türkiye ekonomisinin bugünkü temel ekonomik sorunları düşük büyüme oranı ( mevcut hükümet tarafından yüksek gösterilse de gerçeklerin farklı olduğu toplumda kabul görmektedir) , yüksek cari açık, yüksek bütçe açığı, yüksek enflasyon, yüksek oranlı dış finansman ihtiyacı, vergi yapısının bozukluğu, düşük tasarruf oranları olarak kısaca özetlenebiliriz.

Sizlere başlıklar halinde ifade ettiğimiz sorunlar kronik hale gelmiş olup dönemsel olarak iyileşmeler gösterse bile mevcut hükümet ve geçmiş hükümetler tarafından sorunların temeline inilip çözüm üretilmemiştir.

Şimdi sorunları tek tek ele alıp partimizin bu sorunlar karşısında üreteceği çözümler nelerdir ve bu kronik hasatlıktan nasıl kurtulacağını açıklayacağım.

Bize göre Az önce belirtmiş olduğumuz sorunlardan en önemlisi cari açıktır.

  1. Carı açık yani başka bir ifade ile  dış ticaret açığı  , Peki nedir dış ticaret açığı : ülkemizin  ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan daha fazla olmasına cari açık denmektedir.. Cari acık hükümetler tarafından kısa vadede çeşitli yöntemlerle finanse edilebilse bile uzun vadede ekonomi üzerinde büyük sorun teşkil edecek en önemli konudur. Yüksek cari acık döviz kurları üzerinde ciddi baskı yaparak ekonominin zayıf karnını oluşturur.   Cari acık nedeni ile kurlar da oluşacak baskı ekonomik istikrarı bozarak enflasyon oluşturmaktadır. Peki Adalet Birlik Partisi olarak bu sorunu nasıl çözeceğiz şimdi bunların en önemli üçünü maddeler halinde açıklayayım. İlk üç sorun çözüldüğü zaman diğer sorunlar kendiliğinden çözüme ulaşmaktadır.
  • Türkiye ekonomisinde cari açığın en temel nedeni yüksek enerji ve ara mal ithalatıdır. Bu sorun son 50 yılın en önemli sorunlarından biri olmasına rağmen hiçbir hükümet tarafından çözüm üretilememiş ve ekonomik istikrarsızlığın temel taşlarından biri olmuştur. Adalet birlik partisi olarak ara mal ithal ettiğimiz tüm sektörlerde yatırımcılara yüksek teşvik oranları ile(arsa, yatırım, vergi, SSK vb.)  bu sektörlerde ithal edilen ürünlerin Türkiye’de üretilmesini sağlayarak bu ürünlerdeki ithalat oranımızı düşüreceğiz.
  • Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak enerji kaynaklarına yöneleceğiz .(örneğin var olan hükümetin aksine elektrikli araçlar da ÖTV oranını sıfıra çekerek  bu alanda hızlı alt yapı yatırımları ile petrol türevi ürünlerin ithalatında ciddi bir azalma sağlayacağız, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji ve diğer yerli enerji kaynaklarının yüksek oranda kullanımını sağlayarak enerji ithalatını azaltacağız.
  • Son yıllarda carı açık üstünde büyük etkisi olan tarım, hayvancılık faaliyetleri üretilen kötü politikalar sayesinde ülkemizde bitme noktasına gelmiştir. tarımsal ürünlerde yaptığımız ithalatla Avrupa ve Amerika çiftçisini zengin ederken  ülkemizden yüksek miktarda döviz çıktısına neden olunmaktadır. Biz adalet birlik partisi olarak çiftçinin kullandığı su, elektrik, mazot, gübre ve tüm tarımsal ilaçlardan vergi oranını 0 indirerek ve bunları hibe olarak vererek çiftçinin maliyetlerini azaltarak verimliliğini arttıracağız. Bölgesel ekim planlamaları yaparak çiftçinin önünü görmesini sağlayacağız. Düşen maliyetler ve artacak karlılık sayesinde Türkiye’yi tarım ve hayvancılıkta dışa bağımlılıktan kurtartarak net tarım ihracatçısı haline getireceğiz. Dolayısıyla birçok kişi bu alanda istihdam edilerek işsizliğin azalmasına da katkıda bulunarak çiftçiyi yeniden milletin efendisi haline getireceğiz. Adalet Birlik Partisi olarak şunun farkındayız tarımda dışa bağımlılık sadece cari acık meselesi olmayıp aynı zamanda milli güvenlik meselesidir.
  1. İkinci sırada bütçe açığı gelmektedir yani gelirin giderden fazla olması. Türkiye ekonomisine bakacak olursak kamuda israfın yüksek olması, verimsiz yatırımlar bu açığın nedenlerini oluşturmaktadır. Yanlış yapılan yatırımlar, eksik fizibilite ve siyasi popülarite adına yapılan israflar bütçede ve ekonomide istikrarı bozmaktadır. Bütçe açığının diğer bir nedeni vergi yapısının bozukluğu nedeniyle yeterli vergi toplanamamasıdır (bu konuyu ayrı başlık halinde inceleyeceğiz) .

Adalet birlik partisi olarak bütçe açığı konusunda yönetime gelir gelmez tüm kamu kurum ve kuruluşlarında gereksiz bina kiralamaları, ithal araçların satın alınmasını ve bu araçların kiralamaları yasaklayacağız. Tamamen yerli araçlara yönleneceğiz, verimsiz çalışma saatleri düzenleyeceğiz. Kamunun lüks ve verimsiz yatırım ve harcamalarını ciddi bir planlama ile düzenleyerek bütçenin gider kalemlerinde tasarruf sağlayacağız. Kamu ihale yasasını şeffaf ve hesap verilir hale getirerek kamu yatırımlarının en kaliteli ve düşük bütçelerle yapılmasını sağlayacağız. Yap işlet devret modelinin ömrü bitmiştir bu model bütçe üzerinde altından kalkılamaz yükler oluşturmakta ve bütçe açığının en önemli nedenlerinden biri haline olmuştur ülkemizde bu modelle yapılan yatırımlar kamunun yararı yerine bir avuç müteahhitti zengin etmektedir. Adalet birlik partisi olarak kamu kaynaklarından finanse edilen yatırım modeline geçeceğiz.

3- üçüncü en büyük sorunumuz vergi sistemindeki bozukluk nedeniyle vergisel adaletin sağlanamaması ve dolayısıyla yeterli ve adil bir vergi toplanamamasıdır. Herkesin bildiği gibi ülkemizde vergilerin büyük kısmı dolaylı vergiler olarak toplanmaktadır ( ÖTV, KDV, stopaj vb. gibi ) bu ise çoğu alanda çifte vergilendirmeye neden olmuştur ve vergi sisteminin adil olma ilkesini bozmuştur. Adalet birlik partisi olarak vergi sistemini değiştirerek net gelir üzerinden beyan ile vergi toplayacağız yani çalışanların maaşından vergi kesmeyeceğiz herkes maaşını bürüt olarak yatacak ay içinde yaptığı harcamaları düştükten sonra net kazanç üzerinden vergi bayan edecektir (kısaca açıklayacak olursak 4000 TL bürüt maaş alan bir çalışanın eline ortalama 1200 TL vergi kesildikten sonra 2800 TL net maaş geçmektedir. Ay içinde yaptığı harcamalarla KDV, ÖTV vb. gibi vergilerle maaşının %70 vergi olarak geri alınmaktadır) tüm menkul ve gayrimenkul gelirlerde vergi kaçağını önlemek için gerçek beyan usulü getirilecek bu alanlarda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ciddi para ve hapis cezalar uygulanarak ve vergi kaybı önlenecek ve caydırıcılık sağlanacaktır. %90 üstü yerliliğe sahip ürünlerde ÖTV oranı 0 a indirilerek yerli üretim ve tüketim desteklenecektir. İthal ürünlerde ise ihtiyaç derecesine göre artan oranlı ÖTV uygulanacaktır. Şahıslar için yapacağımız yukarıdaki reformlar yanında şirket için kurumlar vergi oranı %15 çekilecek ve bu alanda vergi ile ilgili hiçbir af ve yapılandırma yapılmamak üzere ciddi denetimler ve cezalar uygulanarak vergi geliri artırılacaktır.

Az önce ifade etmiş olduğumuz 3 maddelik sorun Türkiye ekonomisinde ki en önemli sorunlardır. Bu sorunların çözümü e kavuşması ile birlikte Piyasalarda oluşacak öngörülebilirlik sayesinde enflasyonu düşürecek, yatırım iklimini iyileşecek, dış finansman ihtiyacı ortadan kaldırılacaktır. Ekonomik alanda yapacağımız bu reformları yargı, adalet, eğitim sisteminde yapacağımız reformlar ekonomik istikrarın en büyük destekçisi olacaktır.

VAR OLAN SORUNLARIN ÜSTESİNDEN EN KISA SÜREDE GELECEK, ÜLKEYİ HUZUR VE REFAH ÜLKESİ HALİNE GETİREBİLECEK TEK PARTİ ADALET BİRLİK PARTİSİDİR.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve medya90.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.