EĞİTİM (Medya90) - | Haber Girişi: 08.03.2022 - 00:34, Güncelleme: 08.03.2022 - 00:34

Divanlı'dan da Fârâbî çıkar

 

Divanlı'dan da Fârâbî çıkar

Onlarca köye ulaşmaya başlayan “Köyde Okuma Etkinlikleri” için Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenleri 7 Mart 2022 Pazartesi günü Yozgat – Divanlı Refika Mustafa Kıymazaslan İlkokulu / Ortaokulu’ndaydı.
  Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan ile Araş. Gör. Dr. Aysel Korkmaz’ın da katıldığı, etkinliklerin 32’inci olan programda, "Divanlı'dan da Fârâbî çıkabilir" ve "Ben de yaparım" başlıkları etrafında öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirildi. Öğretmenlerle gerçekleştirilen sohbette ise "Proje Döngüsü Yönetimi ve STEM" başlığı etrafında bilgiler paylaşıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.  Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere gittikleri yerlere hediye kitaplardan da götürmeye çalışan akademisyenler; Türk Eczacıları Birliği'nin Gürbüz Eczanede yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayınları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin yayınları, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeleri de teslim ettiler. Bu vesileyle, İsler Yayınları sahibi Mehmet İşler ve CEO’su Emir Çetinkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, Eczacı Mehmet Ali Çakır ve İstanbul’dan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdür Yardımcısı Bülent Yılmaz ile farklı meslek mensubu gönüllülere de gıyabında teşekkür edildi. Prof. Dr. Mustafa Böyükata sorularına cevap verdiği çocuklara öneri ve tavsiyelerde de bulundu. Girdiği sınıflarda o an işlenen konulardan sohbete başlayarak, matematik, fen ve diğer sosyal bilimlerle ilgili konularda da kısa birkaç cümle kurduktan sonra, öncü bilim insanlarından bahsetti. Farabi, İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Aziz Sancar, Edison, Einstein, Newton, Tesla gibi bilimde çığır açmış isimlerin yaptıklarından bahisle bilim insanı nasıl olunabileceği, bilim insanlarının neler yaptığı ve nasıl çalıştığı konularında kolay anlaşılır bir yolla bilgiler paylaştı. Her düzeyde sınıfları ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı.  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki bilgi birikimi ışığında öğrencilere yol gösterici paylaşımlarda bulundu. Meslek seçimi konusunda da önerilerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, yetenek ve ilgi alanlarının farkında olarak mesleki yönelimlerini geliştirmelerini ve güçlü oldukları alanlarda ilerlemelerini tavsiye etti. Tıp, mühendislik gibi farklı mesleklere yönelik tercihlerini ifade eden öğrencilerin sorularına da cevap verdi. Etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, “Üniversite kampüsü dışında da insanlara ulaşıp faydalı olmaktan memnun oldum. Çocukların çevrelerindeki sorunlardan haberdar olduklarını görmek beni etkiledi. Tarım ve çiftçiliğe ilişkin bilgi sahibiydiler. Ukrayna’da yaşanan savaşın muhtemel olumsuz etkileri üzerin dahi yorum yapıyor olmaları ve çocukların duyarlılığı dikkat çekiciydi. Gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklarla buluşmaktan mutlu oldum” dedi ve programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.  Araş. Gör. Dr. Aysel Korkmaz ise bir araya geldiği öğrencilerle onların becerilerini geliştirmeye ilişkin farkındalık oluşturacak nitelikte bilgiler paylaştı. Mesleki tercih ve hayallerin birleştirilmesiyle başarıya giden yol oluşturulacağına değindi. Bir kitabı anlamak o kitabı hatırlamayı sağlayacağına, kişiye ismiyle hitap etmenin ne anlama geldiğine, cami, okul, üniversite, külliye gibi kavramlardan da bahsederek çevreden de örneklerle izah etti. Öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi. Etkinliğe ilişki yaptığı değerlendirmede Araş. Gör. Dr. Aysel Korkmaz, “Okulun şirin öğrencileriyle bir araya gelerek ‘yokluğu’ temsil eden sıfırın (0) aslında varlığı da temsil ettiğini tartıştık. Hedeflere ulaşmanın sahip oldukları hayaller ile yeteneklerin bir araya gelerek ulaşılabileceğini gördük. Öğretmenlerin ‘köy okulu’ bakış açısını, ‘köy koleji’ bakış açısına çevirmeye çalıştık. Hem eğlendiğimiz hem de öğrendiğimiz bir grupla bir araya geldik” dedi ve böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Öğretmenlerle mizaç, karakter ve kişilik kavramları ile tartışma başlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitimin iyi kişilikli, şahsiyetli bireylerin yetişmesindeki önemine değindi ve bunun çocuğun mizacına uygun karakter eğitimi ile mümkün olacağını izah etti. “Köy Koleji” yaklaşımından da bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, mevcut potansiyelleriyle bu okulların STEM açısından da iyi bir uygulama alnı olduğuna değindi. Öğretmenlerin sahip olduğu görgü zenginliği ve farklı coğrafi öğretim deneyimleri edindikleri geçmişlerinden hareketle yeni ve özgün projeler geliştirebileceklerine de vurgu yaptı.  Etkinlikle ilgili izlenimlerini paylaşan öğretmenler, öğrencilerin bilim alanında çalışan insanları görmesinin ufuklarının açılması açısından iyi olduğunu, onların bakış açılarının çeşitlenmesi ve bilimsel bakış açısı kazanmaları yönünden etkili olduğunu, çocukların okula gelen her farklı bireye ilgiyle yaklaştığını ancak bu sefer daha ilgili ve meraklı olduklarını, kendileriyle yapılan sohbet ve eserlerin oldukça dikkatlerini çektiğini, biz öğretmenlerle yapılan sohbette hepimizin takdirini topladıklarını, bunun gibi etkinliklerin devamının olmasını temenni ettiklerini belirttiler. Divanlı Refika Mustafa Kıymazaslan İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Süleyman Koçak, “Öğrencilerimizin heyecanları görülmeye değerdi. Zira karşılarında kanlı canlı gerçek bilim insanları vardı. Hediye kitaplarını alan öğrencilerimizle; bilginin ortaya çıkmasından bilimin önemi ve gerekliliğine, kitap okumanın öneminden, hayatımızda bilimin yerine birçok konuda sıcak, sevecen tatlı ve verimli sohbetler yapıldı.  Adeta öğrencilerimizle bir ufuk turu gerçekleştirildi. Bununla yanı sıra öğretmenlerimizle de her çocuğun biricik ve kıymetli olduğu, öğrencilerimizin yaratılışlarından getirdikleri cevheri ortaya çıkarmanın gayreti içinde olunması gerektiği, bunun hem millî hem de vicdanî bir görev olduğu hususunu konuşurken, yaptığımız işin bu nedenle kutsal bir iş olduğu vurgulandı” dedi ve gönüllü olarak bu etkinlikleri gerçekleştiren, moral ve motivasyon arttırıcı, ufuk açıcı, hoş, samimi, içten yaklaşımlarıyla okulda başarının artmasına, kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.
Onlarca köye ulaşmaya başlayan “Köyde Okuma Etkinlikleri” için Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenleri 7 Mart 2022 Pazartesi günü Yozgat – Divanlı Refika Mustafa Kıymazaslan İlkokulu / Ortaokulu’ndaydı.

 

Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın öncülük ettiği ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan ile Araş. Gör. Dr. Aysel Korkmaz’ın da katıldığı, etkinliklerin 32’inci olan programda, "Divanlı'dan da Fârâbî çıkabilir" ve "Ben de yaparım" başlıkları etrafında öğrencilerle söyleşiler gerçekleştirildi. Öğretmenlerle gerçekleştirilen sohbette ise "Proje Döngüsü Yönetimi ve STEM" başlığı etrafında bilgiler paylaşıldı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

Öğrencilere dağıtılmak ve okulda değerlendirilmek üzere gittikleri yerlere hediye kitaplardan da götürmeye çalışan akademisyenler; Türk Eczacıları Birliği'nin Gürbüz Eczanede yayını, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayınları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin yayınları, eğitim materyalleri ve kitaplardan oluşan hediyeleri de teslim ettiler. Bu vesileyle, İsler Yayınları sahibi Mehmet İşler ve CEO’su Emir Çetinkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. İsmail Kocaçalışkan, Kâşif Çocuk Yayınları İmtiyaz Sahibi Emrullah Köker, Tekirdağ Otizm ve Özel Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Aysel Ergüney, Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği Başkanı Dr. İbrahim Erdoğan, Eczacı Mehmet Ali Çakır ve İstanbul’dan Halil Vedat Fıratlı İlkokulu Müdür Yardımcısı Bülent Yılmaz ile farklı meslek mensubu gönüllülere de gıyabında teşekkür edildi.

Prof. Dr. Mustafa Böyükata sorularına cevap verdiği çocuklara öneri ve tavsiyelerde de bulundu. Girdiği sınıflarda o an işlenen konulardan sohbete başlayarak, matematik, fen ve diğer sosyal bilimlerle ilgili konularda da kısa birkaç cümle kurduktan sonra, öncü bilim insanlarından bahsetti. Farabi, İbn-i Sina, Ali Kuşçu, Uluğ Bey, Aziz Sancar, Edison, Einstein, Newton, Tesla gibi bilimde çığır açmış isimlerin yaptıklarından bahisle bilim insanı nasıl olunabileceği, bilim insanlarının neler yaptığı ve nasıl çalıştığı konularında kolay anlaşılır bir yolla bilgiler paylaştı. Her düzeyde sınıfları ziyaret eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata öğrencilerden gelen soruları da cevaplandırdı. 

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, ortaokul öğrencileriyle bir araya gelerek mesleki bilgi birikimi ışığında öğrencilere yol gösterici paylaşımlarda bulundu. Meslek seçimi konusunda da önerilerini aktaran Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, yetenek ve ilgi alanlarının farkında olarak mesleki yönelimlerini geliştirmelerini ve güçlü oldukları alanlarda ilerlemelerini tavsiye etti. Tıp, mühendislik gibi farklı mesleklere yönelik tercihlerini ifade eden öğrencilerin sorularına da cevap verdi. Etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan, “Üniversite kampüsü dışında da insanlara ulaşıp faydalı olmaktan memnun oldum. Çocukların çevrelerindeki sorunlardan haberdar olduklarını görmek beni etkiledi. Tarım ve çiftçiliğe ilişkin bilgi sahibiydiler. Ukrayna’da yaşanan savaşın muhtemel olumsuz etkileri üzerin dahi yorum yapıyor olmaları ve çocukların duyarlılığı dikkat çekiciydi. Gözleri pırıl pırıl parlayan çocuklarla buluşmaktan mutlu oldum” dedi ve programda yer almaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. 

Araş. Gör. Dr. Aysel Korkmaz ise bir araya geldiği öğrencilerle onların becerilerini geliştirmeye ilişkin farkındalık oluşturacak nitelikte bilgiler paylaştı. Mesleki tercih ve hayallerin birleştirilmesiyle başarıya giden yol oluşturulacağına değindi. Bir kitabı anlamak o kitabı hatırlamayı sağlayacağına, kişiye ismiyle hitap etmenin ne anlama geldiğine, cami, okul, üniversite, külliye gibi kavramlardan da bahsederek çevreden de örneklerle izah etti. Öğrencilerden gelen sorulara da cevap verdi. Etkinliğe ilişki yaptığı değerlendirmede Araş. Gör. Dr. Aysel Korkmaz, “Okulun şirin öğrencileriyle bir araya gelerek ‘yokluğu’ temsil eden sıfırın (0) aslında varlığı da temsil ettiğini tartıştık. Hedeflere ulaşmanın sahip oldukları hayaller ile yeteneklerin bir araya gelerek ulaşılabileceğini gördük. Öğretmenlerin ‘köy okulu’ bakış açısını, ‘köy koleji’ bakış açısına çevirmeye çalıştık. Hem eğlendiğimiz hem de öğrendiğimiz bir grupla bir araya geldik” dedi ve böyle bir etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Öğretmenlerle mizaç, karakter ve kişilik kavramları ile tartışma başlatan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, eğitimin iyi kişilikli, şahsiyetli bireylerin yetişmesindeki önemine değindi ve bunun çocuğun mizacına uygun karakter eğitimi ile mümkün olacağını izah etti. “Köy Koleji” yaklaşımından da bahseden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, mevcut potansiyelleriyle bu okulların STEM açısından da iyi bir uygulama alnı olduğuna değindi. Öğretmenlerin sahip olduğu görgü zenginliği ve farklı coğrafi öğretim deneyimleri edindikleri geçmişlerinden hareketle yeni ve özgün projeler geliştirebileceklerine de vurgu yaptı. 

Etkinlikle ilgili izlenimlerini paylaşan öğretmenler, öğrencilerin bilim alanında çalışan insanları görmesinin ufuklarının açılması açısından iyi olduğunu, onların bakış açılarının çeşitlenmesi ve bilimsel bakış açısı kazanmaları yönünden etkili olduğunu, çocukların okula gelen her farklı bireye ilgiyle yaklaştığını ancak bu sefer daha ilgili ve meraklı olduklarını, kendileriyle yapılan sohbet ve eserlerin oldukça dikkatlerini çektiğini, biz öğretmenlerle yapılan sohbette hepimizin takdirini topladıklarını, bunun gibi etkinliklerin devamının olmasını temenni ettiklerini belirttiler.

Divanlı Refika Mustafa Kıymazaslan İlkokulu / Ortaokulu Müdürü Süleyman Koçak, “Öğrencilerimizin heyecanları görülmeye değerdi. Zira karşılarında kanlı canlı gerçek bilim insanları vardı. Hediye kitaplarını alan öğrencilerimizle; bilginin ortaya çıkmasından bilimin önemi ve gerekliliğine, kitap okumanın öneminden, hayatımızda bilimin yerine birçok konuda sıcak, sevecen tatlı ve verimli sohbetler yapıldı.  Adeta öğrencilerimizle bir ufuk turu gerçekleştirildi. Bununla yanı sıra öğretmenlerimizle de her çocuğun biricik ve kıymetli olduğu, öğrencilerimizin yaratılışlarından getirdikleri cevheri ortaya çıkarmanın gayreti içinde olunması gerektiği, bunun hem millî hem de vicdanî bir görev olduğu hususunu konuşurken, yaptığımız işin bu nedenle kutsal bir iş olduğu vurgulandı” dedi ve gönüllü olarak bu etkinlikleri gerçekleştiren, moral ve motivasyon arttırıcı, ufuk açıcı, hoş, samimi, içten yaklaşımlarıyla okulda başarının artmasına, kurum kültürünün gelişmesine katkı sağlayan Yozgat Bozok Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti.

Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve medya90.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.